INFORMACJA O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA OBRONY BEZROBOTNYCH W POLICACH W STAN LIKWIDACJI

28 września 2016

                                         Police, 28 września 2016 r.

W ślad za pismem z dnia 6 września 2016 r. pełnomocnika Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach adw. Olgi Śliwowskiej (Kancelaria Adwokacka adw. Olga Śliwowska, ul. Krzywoustego 63/1, 70-251 Szczecin) informuje się o postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Konopnickiej 2/18, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265241.

Likwidatorami ww. stowarzyszenia ustanowieni zostali pani Halina Bury oraz pan Janusz Szklarek.

Jednocześnie informuje się, iż w związku z wszczęciem postępowania likwidacyjnego likwidatorzy proszą o zgłaszanie się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach.
Zgłoszenia w przedmiocie ewentualnych roszczeń wierzyciele winni dokonywać do pełnomocnika Stowarzyszenia adw. Olgi Śliwowskiej; adres dla doręczeń: Kancelaria Adwokacka adw. Olga Śliwowska, ul. Krzywoustego 63/1, 70-251 Szczecin w terminie do 31 października 2016 r. (poniedziałek).

                           Z up. Starosty

                           Edyta Rudecka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Na oryginale właściwy podpis

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email