Oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

28 października 2021

Zaproszeni goście przecinają wstęgę przed RCWON w Policach

W środę 27 października uroczyście otwarto Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych, które mieści się w Policach przy ul. Korczaka 17.

Na zaproszenie Zarządu Powiatu w Policach oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach przybyło wielu znamienitych gości, w tym: przedstawiciele Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele gmin: Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, a także przedstawiciele wykonawców projektu oraz  radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Policach. W wydarzeniu udział wziął również Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W części oficjalnej spotkania Starosta Policki Andrzej Bednarek opowiedział historię tworzenia się pomysłu powstania takiego centrum w Powiecie Polickim, a Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska przypomniała informacje o funkcjonowaniu i historię budowy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.

Podczas spotkania, Zarząd Powiatu w Policach wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim symbolicznie wręczył klucze przedstawicielom Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek, który jest partnerem projektu. Wręczono także podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację projektu.

Zwieńczeniem uroczystości było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości i Zarząd Powiatu w Policach oraz odsłonięcie napisu przy wejściu do Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

O Projekcie:

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a Partnerem Projektu Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 5 231 259,15 zł, w tym:

  • dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł,
  • dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa, jako wkład krajowy wynosi: 421 138,88 zł,
  • wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa pozyskane zostało przez Powiat Policki w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Okres realizacji projektu:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.
 
Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do 88 mieszkańców Powiatu Polickiego, m. Szczecina, Powiatu Gryfińskiego oraz Powiatu Stargardzkiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
 
Są to osoby:

  • niesamodzielne (w tym osoby niepełnosprawne), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel),
  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. ubóstwo
    i niepełnosprawność występujące jednocześnie).

Cel główny projektu:

Projekt zakłada rozwój i wzrost dostępności usług społecznych dla 88 mieszkańców ww. powiatów poprzez:

  • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy,
  • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym,
  • usługi wspierające pobyt osoby niesamodzielnej w DDP i DW, w tym świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługami wspierającymi aktywność osoby niesamodzielnej.

Szczegółowe informacje o projekcie

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program Regionalny Flaga biało-czerwona Rzeczpospolitej Polski Logo Pomorza Zachodniego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email