Oficjalne otwarcie centralnej sterylizatorni w SPSK1 PUM w Szczecinie

13 października 2021

Dyrektor szpitala SPSK PUM wraz z zaproszonymi gośćmi przecinają wstęgę otwarcia w sterylizatorni

11 października odbyło się oficjalne otwarcie centralnej sterylizatorni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.

Całkowicie nowy budynek z łącznikiem komunikacyjnym do głównego budynku szpitala powstał w ramach inwestycji  pn.: „Budowa wraz z wyposażeniem przyszpitalnego obiektu z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię” będącej częścią Programu Wieloletniego 2018-2023 „Rozbudowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podległych jednostek w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych badań innowacyjnych”.

Centralna sterylizatornia to miejsce, bez którego nie jest możliwe funkcjonowanie szpitala. Rozwój oddziałów urazowych szpitala spowodował, że dotychczasowe pomieszczenia stały się zbyt ciasne i mało wydajne. Jak ważnym ogniwem w zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych jest sterylizatornia uzmysłowiła dobitnie epidemia koronawirusa. To tu odbywają się działania eliminujące zakażenia szpitalne, wynikające ze stosowania inwazyjnych technik medycznych. Stąd istotna jest koncepcja architektoniczno-budowlana, przewidująca zapobieganie zakażeniom, a nie ich zwalczanie.

Zaprojektowany układ pomieszczeń wymusza jednokierunkowy obieg sprzętu przez 3 strefy pomieszczeń, tj. brudną, czystą oraz sterylną, połączonych śluzami umywalkowo-fartuchowymi.

W strefie brudnej znajduje się wyposażenie do mycia i dezynfekcji ręcznej, myjnia ultradźwiękowa, stoły robocze, stanowiska do ręcznej obróbki endoskopów giętkich wspomagane przez automatyczne urządzenie do testu szczelności i płukania/mycia kanałów. Do maszynowego mycia/dezynfekcji narzędzi i wyrobów medycznych służą 4 przelotowe myjnie-dezynfektory o pojemności 15-18 tac sterylizacyjnych każda, z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem wózków wsadowych. Wózki wsadowe puste, ze strony czystej na stronę brudną, są zwracane poprzez automatyczne okno podawcze z modułem transportowym. Wózki transportowe, obuwie operacyjne, pojemniki transportowe i sterylizacyjne są myte, dezynfekowane i suszone w dużej myjni-dezynfektorze przeznaczonej do tego celu.

W strefie czystej, wyroby medyczne są kompletowane i pakowane. Znajduje się tu suszarka do narzędzi i wyposażenia aparatów anestezjologicznych oraz szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich w warunkach kontrolowanego jałowego środowiska.

Pomiędzy strefą czystą i sterylną są zainstalowane 3 przelotowe sterylizatory parowe z własnymi elektrycznymi wytwornicami pary. W wydzielonych pomieszczeniach zainstalowano sterylizatory na tlenek etylenu i sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą. Służą one do niskotemperaturowej sterylizacji wyrobów nieodpornych na wysoką temperaturę. Do utylizacji poprocesowego tlenku etylenu służy abator - spalarka tlenku etylenu. Pomieszczenia, w których jest zainstalowany sterylizator na tlenek etylenu, są monitorowane detektorem wykrywania gazu, z odpowiednią sygnalizacją wizualno-dźwiękową.

Urządzenia technologiczne Sterylizatorni są zasilane z własnej stacji uzdatniania wody opartej o technologię odwróconej osmozy oraz złoże jonowymienne mieszane – zmiękczające wodę. Dostarczana woda zimna jest zmiękczona oraz demineralizowana (dejonizowana). Sterylizatornia posiada również centralny systemem dozowania, umożliwiający sterowanie z wizualizacją jego pracy. Ten system jest zintegrowany ze stacją uzdatniania wody w celu wizualizacji pracy stacji. System dostarcza pracownikom informacji o stanie pracy stacji i systemu oraz pozwala na nadzór wizualny i dźwiękowy o zdarzeniach awaryjnych tych urządzeń.

Sterylizatornia posiada jednolity system komputerowy, drukarki etykiet, skanery kodów kreskowych, co pozwala śledzić i dokumentować „ścieżkę obróbki” wyrobów medycznych, jak również archiwizować dane z przebiegu cykli w urządzeniach technologicznych. W ten sposób zapewnia się pełną identyfikowalność obrabianych wyrobów medycznych. Ponadto posiada wentylację mechaniczną z podziałem na strefy higieniczne, agregat wody lodowej do schładzania powietrza nawiewanego, instalację odgromową, sprężarkę powietrza, instalację p/poż., instalacje teletechniczne itd.

Infrastruktura budynku zapewnia niezależne i samodzielne funkcjonowanie obiektu. Nowy agregat prądotwórczy zapewnia pracę  nawet przy zaniku zasilania elektrycznego w szpitalu.

Wewnątrz i na zewnątrz budynku umieszczono kamery do monitorowania. Drzwi zewnętrzne dostępowe są wyposażone w kontrolę dostępu z wideo domofonami.

Nowa sterylizatornia w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie jest największą na Pomorzu Zachodnim. Bogate i często unikatowe  wyposażenie technologiczneautomatyzacja niektórych czynności dająca możliwość obróbki szerokiego asortymentu wyrobów medycznych, duża wydajność podstawowego wyposażenia, integralność i kompleksowość rozwiązań, przestronność i funkcjonalność wnętrz decydują, że jest to obiekt należący do krajowej czołówki.

Centralna sterylizatornia z komputerowym systemem obiegu narzędzi to koszt ponad 12.500 mln zł. Środki na przeprowadzoną inwestycję pochodzą z dotacji budżetowej w wysokości 12.396,260 mln zł oraz środków własnych Szpitala.

W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Tego dnia Powiat Policki reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Fotogaleria

Tekst: SPSK1 PUM w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email