Odcinek drogi powiatowej w Stobnie wyłączony z użytkowania

26 lutego 2018

W związku z trudną sytuacją drogową w miejscowości Stobno (tzw. „Stobno Małe”), od 26 lutego br. zostaje wyłączony z użytkowania odcinek drogi. Sytuacja pozostanie niezmienna do czasu ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Sytuacja jest związana ze zwiększonym napływem wód opadowych z terenów przylegających do pasa drogowego drogi powiatowej. Za stan techniczny systemów melioracyjnych odpowiadają właściciele nieruchomości, przez które one przebiegają. Starostwo Powiatowe w Policach wystąpiło do właścicieli okolicznych nieruchomości z wnioskiem o dokonanie pilnych napraw sieci drenarskiej. Z uwagi na duże i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego tożsamy apel przekazany został mieszkańcom także za pośrednictwem sołtysów jak i Gminy Kołbaskowo.

Przegląd systemów melioracyjnych, który został wykonany w grudniu 2017 roku wykazał liczne uszkodzenia i zanieczyszczenia na tym terenie. W rurociągach znajdują się kamienie polne, gruz, złom, a w niektórych padlina, co w znacznym stopniu utrudnia odpływ wody systemem drenarskim. Dowodem tego są powstające rozlewiska przedostające się zarówno na drogę powiatową, jak i do okolicznych budynków. Wszystkie znajdujące się studnie kontrolne i zbiorcze są zalane wodą i nie posiadają pokryw.

Sytuacja ta jest dużo bardziej niebezpieczna w okresie zimowym, kiedy napływająca z sąsiadujących pól woda zamarza na jezdni tworząc zwaliny lodu. W celu ochrony pasa drogowego na prośbę Powiatu Polickiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy już dwa razy odpompowywała wody zagrażające okolicznym domostwom, jak i napływające w teren pasa drogowego. Te działania wystarczają jedynie okres ok. trzech tygodni.

  • Z uwagi na nieskuteczność podejmowanych działań i apeli w celu ochrony pasa drogowego i zapobieżeniu powstawaniu niebezpiecznych sytuacji na jezdni, podjęta została decyzja o zleceniu opracowania projektu budowy systemu kanalizacji deszczowej na wskazanym odcinku drogi. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, a następnie budowa kanalizacji deszczowej wskazuje, że tak się stanie najwcześniej jesienią - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Pomimo intensywnych działań prowadzonych w dniach 23-26 lutego 2018r. przez podmiot wykonujący na zlecenie Powiatu Polickiego zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo, 26 lutego br., została podjęta decyzja o wyłączeniu wskazanego odcinka drogi z użytkowania do czasu ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Starostwo Powiatowe w Policach, w chwili obecnej, nie jest w stanie utrzymać wskazanego odcinka drogi powiatowej w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Zakaz ruchu nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej i dojazdu do posesji.

 Za wszelkie utrudnienia z tym związane, przepraszamy.

Drukuj Drukuj Email Email