Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

19 maja 2016

Informujemy, iż działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z  2015 r., poz. 469 z pózn. zm.), zgodnie z którym na dyrektorach regionalnych zarządów gospodarki wodnej ciąży obowiązek opracowania, w drodze aktu prawa miejscowego, warunków korzystania z wód regionalnych oraz z wód zlewni, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- Wyspy Wolin i Uznam, objętej zasięgiem terytorialnym jego działania.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Dyrektora RZGW

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Dyrektora RZGW

Źródło: http://www.rzgw.szczecin.pl/warunki-korzystania-z-wod-zlewni_2

Drukuj Drukuj Email Email