Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III

14 października 2019

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku. (Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”).

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

więcej szczegółów: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

Drukuj Drukuj Email Email