Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

7 kwietnia 2016

W związku z wejściem w życie w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która w swojej treści zawiera istotne zmiany dla stowarzyszeń m.in. ułatwienia przy rejestracji, czy nową formę stowarzyszeń zwykłych, zwracamy się do organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie potrzeb szkoleniowych oraz doradczych w odniesieniu do wprowadzonych zmian.

 

Swoje potrzeby możecie Państwo zgłaszać do 29 kwietnia 2016 r.:

1) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, pok. 21;

2) telefonicznie pod numerem 91 4 328 143;

3) drogą elektroniczną na adres: dudek@policki.pl.

Tekst: Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email