Niebawem rusza przebudowa wiaduktu w Mścięcinie

28 marca 2017

Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Police – Szczecin. Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło już przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji.

Zgodnie z założeniami prace budowlane rozpoczną się pod koniec kwietnia i potrwają do końca października. Potrzeba przebudowy wiaduktu nad linią kolejową Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński sygnalizowana jest już od kilku lat. Jego stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.

W ramach inwestycji wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji obiektu do klasy obciążeń B (zniesione zostanie ograniczenie tonażowe do 30 ton) oraz poszerzenie konstrukcji w celu umiejscowienia na wiadukcie ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również dojazdy do wiaduktu po obu jego stronach na łącznej długości 130 m.

Na czas realizacji głównego etapu inwestycji utrzymywany będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg na bieżąco monitorować będzie funkcjonowanie czasowej organizacji ruchu i będzie się starać minimalizować utrudnienia w ruchu. Tym niemniej takich utrudnień nie da się uniknąć. Czeka nas trudny okres w komunikacji pomiędzy Policami i Szczecinem. O wprowadzeniu utrudnień kierowcy poinformowani zostaną ze stosownym wyprzedzeniem. W celu uniknięcia utrudnień w ruchu proponujemy wybór tras alternatywnych przez Głębokie, czy też przez Skolwin.

Jest to pierwszy etap realizacji wspólnego zadania Powiatu Polickiego i Miasta Szczecin pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin”.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowo na realizację przebudowy wiaduktu drogowego Powiat Policki uzyskał dofinansowanie z Gminy Police w wysokości 1,0 mln zł.

Tekst: Magdalena Sochanowska/Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email