Można składać wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

14 lutego 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach Programu Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok do dnia 24 lutego 2020 r. można składać wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych;
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.

Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajdują się pod adresem:

http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/type=article&action=view&id=11553 oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom niepublicznym działającym w zakresie pomocy społecznej na Państwa terenie.

Z poważaniem,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dyrektor Mariola Cieśla

Drukuj Drukuj Email Email