Młodzieżowy Ośrodek w Trzebieży nagrodzony za najlepszy program edukacyjno-wychowawczy

22 października 2018

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program edukacyjno-wychowawczy realizowany w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Ogólnopolski konkurs PROMETEUSZ miał na celu wyłonienie najbardziej wartościowych i innowacyjnych programów  edukacyjno-wychowawczo  realizowanych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Nagrody przyznawane były w dwóch kategoriach: 

 • Nagroda Jury,
 • Nagroda Publiczności.

Konkurs odbył się 18 września 2018 r. w Goniądzu, podczas Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

Przewodniczącym Jury był prof. Marek Konopczyński, znany badacz problematyki resocjalizacji, autor podręczników akademickich oraz koncepcji twórczej resocjalizacji.  Członkami Jury byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wydziału Resocjalizacji Ośrodka Rozwoju Edukacji.  Nagrodę Publiczności wybrano poprzez głosowanie wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – kilkudziesięciu dyrektorów i wicedyrektorów MOW z terenu całego kraju.

Do konkursu przystąpiło 13 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zaprezentowane przez Dyrektora MOW Trzebież zrealizowane w Ośrodku autorskie działania wychowawcze i profilaktyczne zostały bardzo pozytywnie ocenione w obu konkursowych kategoriach. W konkursie przewidziano po jednej głównej nagrodzie od Jury i od Publiczności.

MOW Trzebież zdobył obydwie nagrody. 

W zaprezentowanym programie autorskich działań wychowawczych zrealizowanych w MOW Trzebież  zwrócono szczególną uwagę na następujące elementy:

 • umiejętne budowanie pozytywnego nastawienia wychowanków do faktu pobytu w MOW,
 • przezwyciężanie stereotypowego, negatywnego postrzegania przez wychowanków faktu umieszczenia ich w placówce jako wyłącznie kary,
 • włączanie wychowanków do aktywnego współtworzenia planu swojego rozwoju,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do faktu pobytu w MOW jako szansy do nadrobienia zaległości edukacyjnych i przygotowania się do dorosłego życia,
 • uwzględnienie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków i umożliwienie im ich rozwijania,
 • tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa wychowanków w realizowanych działań, unikanie pasywnych i wykładowych form pracy w czasie pozaszkolnym,
 • aktywny udział i osobiste zaangażowanie wychowawców prowadzących zajęcia, "współtworzenie i współprzeżywanie" prowadzonych działań,
 • angażowanie do prowadzonych z wychowankami zajęć specjalistów i fachowców spoza MOW (trenerów, reżyserów, producentów filmowych i innych),
 • uwzględnienie w prowadzonych działaniach zasady stopniowania trudności,
 • upowszechnianie rezultatów pracy wychowanków, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji,
 • tworzenie "sprzężenia zwrotnego" pomiędzy prowadzonymi działaniami a budowaniem pozytywnej więzi wychowawczej wśród wychowanków i wychowawców: wspólne zajęcia budujące pozytywną więź, a jednocześnie pozytywna więź wpływająca na jakość wspólnych zajęć.

W związku ze zdobyciem dwóch nagród w konkursie PROMETEUSZ przedstawiciele społeczności MOW Trzebież otrzymali zaproszenie na spotkanie z Wiceministrem Edukacji Narodowej Maciejem Kopciem, które odbyło się 17 października 2018 r. w siedzibie MEN.

Wychowankowie MOW Trzebież uczestniczący w spotkaniu opowiedzieli Wiceministrowi czym na co dzień zajmują się w Ośrodku, wykonali autorski utwór muzyczny i pokaz żonglerski, poczęstowali gospodarzy spotkania samodzielnie przygotowanym podczas kursu cukierniczego ciastem oraz zaprezentowali trailer filmu FATHER0 i reportaż z organizowanego przez MOW Trzebież Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Wychowanków MOW  "PRZETWORNIK" (odbywającego się pod patronatem MEN i ORE).

Spotkanie zakończyła sesja pytań do Wiceministra oraz wręczenie przez wychowanka MOW Trzebież własnoręcznie wykonanego w ośrodkowej pracowni ceramicznej "Godła Niepodległej".

Wizyta w siedzibie MEN obejmowała również zwiedzanie gmachu Ministerstwa i Mauzoleum oraz przekazanie wychowankom upominków.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email