Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego

11 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

przypominamy, że do dnia 31 sierpnia br. można złożyć wniosek dotyczący tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego, który jest wyróżnieniem za promowanie wiedzy, aktywnej postawy sportowej, naukowej, społecznej lub twórczej wśród uczniów. Tytuł przyznany będzie uczniowi lub absolwentowi, który wyróżnił się w roku szkolnym 2020/2021 spektakularnym osiągnięciem. Kandydata do tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego może zgłosić każdy, kto wypełni wniosek oraz złoży go osobiście w zamkniętej kopercie w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach lub prześle w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, z dopiskiem - „Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2020/2021”. Dopuszcza się możliwość zgłaszania własnej kandydatury do tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego. Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Przyznanie tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego wiąże się z otrzymaniem nagrody rzeczowej na sesji Rady Powiatu w Policach. Szczegóły wyboru Lidera znajdują się w Regulaminie, który stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać również w Wydziale Edukacji i Kultury, Starostwa Powiatowego w Policach pod numerem telefonu: 91 43 28 149

Wzór wniosku o przyznanie tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego plik pdf, rozmiar 795 kB


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email