Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

11 czerwca 2021

Na pierwszym planie męźczyzna siedzący na wózku inwalidzkim, trzymający w prawej dłoni laskę, a obok w niebieskich jeansach i tenisków idąca kobieta

Od 1 października 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

W marcu br. zakończyła się realizacja Zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano m. in. Diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego. (plik pdf, rozmiar 2 MB).

Był to etap, na którym najbardziej intensywnie toczyły się zadania badawcze i zbieranie informacji od zainteresowanych. Ich forma składu została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1. Wynikiem są m. in. raporty:

Więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach można znaleźć na wlaczeniespoleczne.pl

 

Tekst: www.gov.pl, wlaczeniespoleczne.pl/ red. Agnieszka Jaguszewska, Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: pixabay


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email