Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło od zniesienia zamiejscowych wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczących się w Policach z przyczyn organizacyjnych

16 lipca 2020

10 lipca br. do Starosty Polickiego wpłynęło pismo z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, informujące że Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło aktualnie od realizacji wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r. o zmianę właściwości i struktury sądów rejonowych na terenie miasta Szczecina i powiatu polickiego, w tym w zakresie zniesienia Zamiejscowych Wydziałów Karnego i Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Policach.

Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wynika jednak, że utrzymanie wydziałów zamiejscowych w Policach jest niecelowe. Jednakże z uwagi na względy organizacyjne, w szczególności z uwagi na deficyt powierzchni lokalowych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, uwzględnienie proponowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zmian nie jest obecnie możliwe. Po poprawie sytuacji lokalowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, przeprowadzona zostanie ponowna analiza struktury i właściwości sądów rejonowych w Szczecinie, w tym w zakresie zasadności utrzymania wydziałów zamiejscowych z siedzibą w Policach.

 28 listopada 2019 r.  reprezentanci  społeczności gmin i powiatu polickiego   wystąpili z pismem Ministra Sprawiedliwości , w którym  wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planowanego zniesienia obydwu wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczących się w Policach. Pośród licznych argumentów sygnatariusze listu zwracali  uwagę m.in. na bardzo negatywny społeczny odbiór likwidacji siedziby sądu w Policach. Ważną wtedy okolicznością był również fakt, że aby znaleźć siedzibę dla tworzącego się sądu, Zarząd Powiatu w Policach wygasił z urzędu zarząd nieruchomości placówce specjalnej, tj. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach. Darowizna  dokonana była na cel publiczny z wyraźnym przeznaczeniem  na siedzibę Sądu Rejonowego w Policach.

Oba pisma dostępne poniżej:

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości do Starosty Polickiego

Pismo przedstawicieli samorządów do Ministra Sprawiedliwości

Petycję do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zamiejscowych wydziałów sądu w Policach złożyli również Mieszkańcy Powiatu Polickiego. Jej treść jak  i odpowiedź z Ministerstwa  Sprawiedliwości dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/petycja-w-sprawie-nieprzenoszenia-wydzialow-zamiejscowych-sadu-rejonowego-szczecin-prawobrzeze-i-zachod-w-szczecinie-z-polic-i-utworzenia-samodzielnego-sadu-rejonowego-w-policach

 

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email