LX sesja Rady Powiatu w Policach

22 grudnia 2023

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

21 grudnia odbyła się LX sesja Rady Powiatu w Policach.

Gośćmi sesji byli przedstawiciele Hufca Police Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. 

Następnie uhonorowano Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agatę Jarymowicz za otrzymanie od Wojsk Obrony Terytorialnej wyróżnienia za zasługi i osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju WOT.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz podjęli uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
 • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2024 r. finansowanych lub dofinansowanych z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 r. ,
 • w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2024 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2024 rok”,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2024 – 2035,
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 26 stycznia.

Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LIX sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email