LVI sesja Rady Powiatu w Policach

28 sierpnia 2023

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

25 sierpnia odbyła się LVI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas LVI sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Ponadto podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu Polickiego wysłuchano informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o środowisku i jego ochronie na obszarze Powiatu Polickiego, informacji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa, informacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież oraz Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino i sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów Polickiego i Miasta Szczecin za rok 2022 oraz Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na obszarach powiatów Gryfińskiego, Polickiego, Myśliborskiego, m. Szczecin za rok 2022.

Podczas sesji podjęto uchwałę Rady Powiatu w Policach w sprawie przystąpienia Powiatu Polickiego do Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Gościem obrad był Henryk Kołodziej Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie. 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 29 września.

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LVI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email