LIX sesja Rady Powiatu w Policach

27 listopada 2023

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

24 listopada odbyła się LIX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz podjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 r. 
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego w 2024 r.
  • w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 r.”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 21 grudnia.

Porządek obrad LIX sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LIX sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email