Koronawirus – zarządzenia i komunikaty

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Aktualne materiały informacyjne - koronawirus

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 18 maja 2020 r. 

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 4 maja 2020 r. 

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Od 27 marca 2020 r. kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej

Zmiana rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 23 marca 2020 r.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ogłoszenie Starosty Polickiego z dnia 16 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach od 16 marca 2020r.

Komunikat Starosty Polickiego dot. tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem (13.03.2020 r.)

Przypominamy o przestrzeganiu zasad kwarantanny

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (13.03.2020r.)

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach - Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (13.03.2020r.)

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach - Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach (12.03.2020r.)

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach - Funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych (12.03.2020r.)

Zarządzenie nr 80 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszania imprez

Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego

Drukuj Drukuj Email Email