- Powiat Policki - https://policki.pl -

Koronawirus – zarządzenia i komunikaty

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 22 czerwca 2020 r.  [1]

Aktualne materiały informacyjne – koronawirus [2]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 1 czerwca 2020 r.  [3]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 18 maja 2020 r.  [4]

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. [5]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 4 maja 2020 r.  [6]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.  [7]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.  [8]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.  [9]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [10]

Od 27 marca 2020 r. kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej [11]

Zmiana rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [12]

Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 23 marca 2020 r. [13]

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [14]

POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO [15]

Ogłoszenie Starosty Polickiego z dnia 16 marca 2020 r. [16]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych [17]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego [18]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną [19]

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach od 16 marca 2020r. [20]

Komunikat Starosty Polickiego dot. tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem (13.03.2020 r.) [21]

Przypominamy o przestrzeganiu zasad kwarantanny [22]

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (13.03.2020r.) [23]

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach – Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (13.03.2020r.) [24]

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach – Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach (12.03.2020r.) [25]

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach – Funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych (12.03.2020r.) [26]

Zarządzenie nr 80 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszania imprez [27]

Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności [28]

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego [29]

Print Friendly, PDF & Email [30]