Komunikat w sprawie wyniku ponownie przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach

14 listopada 2019

Drukuj Drukuj Email Email