- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku ponownie przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach