Konkurs „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016”

31 października 2016

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016" organizowanego w ramach II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie w następujących kategoriach:

I. Działania warte naśladowania (np. inicjatywy, wydarzenia, projekty promujące aktywność społeczną i obywatelską)
II. Wspólne działania (np. działania realizowane w partnerstwie; działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych)
III. Osobowość roku (wolontariusz, sponsor, firma, sołtys, nauczyciel/wychowawca, senior itp.)
IV. Działalność wolontarystyczna (np.  w szkole, miejscu pracy, instytucji)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składanie, w terminie do dnia 10 listopada 2016 r., zgłoszeń konkursowych.

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając je pocztą lub dostarczając osobiście na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 91 43 28 143 (kontakt z panią Haliną Michalak) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: michalak@policki.pl

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Hotelu Dobosz w Policach (szczegóły organizacyjne dotyczące uroczystości zostaną podane w terminie późniejszym).

Na uroczystości tej zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych, zaprezentowane zostaną sylwetki wolontariuszy, wyróżnimy organizacje pozarządowe, podziękujemy sponsorom i zwrócimy uwagę na ciekawe inicjatywy.

Na pewno w tym dniu towarzyszyć nam będą liczne niespodzianki i wzruszenia.

Już dziś serdecznie zapraszamy.

Tekst i Foto: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email