3. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

31 października 2016

27 października 2016 r. odbyło się 3. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Głównymi tematami posiedzenia było wyrażenie opinii dotyczącej poddawanych konsultacjom projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.” oraz projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego, a także podjęcie uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Rada nie wniosła uwag do konsultowanych projektów, o czym Przewodniczący Rady poinformował Zarząd Powiatu w Policach.

Kolejnym tematem posiedzenia było wyznaczenie przedstawiciela Rady do Kapituły konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016”.

Spotkanie przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach było również okazją do promocji Albumu Przyrodniczego Powiatu Polickiego „U NAS TEŻ JEST PIĘKNIE”, który został wydany przez Powiat Policki przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Tekst/Foto: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email