Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

11 stycznia 2019

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,  w tym na działania polegające na:
1) wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
2) upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji;
3)promowaniu działań służących kształceniu liderów społeczności lokalnej w różnych kategoriach wiekowych, do kontynuowania działań w latach następnych;
4)prowadzeniu działań na rzecz rozwoju i twórczej działalności oraz aktywizacji i rozwoju społecznego osób w wieku senioralnym;
5)promocji i organizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu międzypokoleniowego;
6) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
7) przekazywaniu wartości i pozytywnych wzorców społecznych oraz integracji międzypokoleniowe.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Oferty konkursowe należy składać  w terminie do dnia 1 lutego 2019 r.
 
 Szczegóły konkursu -plik do pobrania
 

Drukuj Drukuj Email Email