Komunikat Starosty Polickiego z dnia 26 października 2020 r.

26 października 2020

 

w sprawie: tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem COVID-19

 

W związku z zasadnością podjęcia działań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, a także uznając za niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.):

 informuję, iż

  • od dnia 26 października 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego;
  • w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail), po spełnieniu prze te osoby warunków, o których mowa poniżej.

 

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) winna:

  • w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod numer telefonu 91 43 28 143 lub 607 067 495 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00
  • a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: dudek@policki.pl
    lub rudecka@policki.pl w formie skanu lub zdjęcia, wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą dotycząca danych osobowych, którego wzór zamieszczony został na stronie policki.pl (patrz:po prawej stronie ekranu Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego). W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod wyżej podanymi numerami telefonu.

WZÓR WNIOSKU(plik:docx, rozmiar:22kB)

 WZÓR WNIOSKU (plik:pdf, rozmiar: 454 kB)

 

 Starosta Policki

Andrzej Bednarek

Drukuj Drukuj Email Email