KOMUNIKAT do wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu polickiego

1 czerwca 2021

logo Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów

W związku z informacją Ministra Klimatu i Środowiska zawiadamiamy, że w 2020 roku na terenie całego kraju, w lasach wszystkich form własności, rozpoczęto prace związane z opracowaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. Zadanie będzie realizowane w cyklu pięcioletnim, tj. do roku 2024, i polegać będzie na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nich zmian.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych.

Zadanie będzie realizowane przez przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu polickiego, o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa wstępu na teren lasu i prowadzenia na jego obszarze obserwacji i pomiarów.

Drukuj Drukuj Email Email