Zakaz kąpieli na kąpielisku Trzebież

18 sierpnia 2022

czerwona plansza z białym napisem ważne !

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadzono zakaz kąpieli w kąpielisku w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 od 12.08.2022 r. do 18.08.2022r. Stwierdzono brak przydatności wody do kąpieli w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów zamknięta została również Miejska Przystań Żeglarska w Policach ul. M. Konopnickiej 12.

Zakaz kąpieli wprowadzono również na kąpieliskach: Dziewoklicz, w Lubczynie, Dąbie, w MOWDK 2 w Czarnocinie oraz w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.

W związku z zanieczyszczeniem Odry Wojewoda Zachodniopomorski wprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami i zbiornikami wodnymi, przez które przepływa, a także korzystania z tych wód.

Zakaz pierwotnie obowiązywał od 12 do 18 sierpnia, obecnie obowiązuje do 25 sierpnia br. włącznie i wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (tj. 18 sierpnia 2022 r. o godz. 14.17). W zależności od rozwoju sytuacji na wszystkich wodach Odry zakaz może zostać skrócony lub wydłużony.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry 1,4 MB (pdf)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia porządkowego nr 1/2022
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry -
1,4 MB (pdf)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry-1,13 MB (pdf)

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 152 kB (pdf)


Źródło: Urząd Miejski w Policach

Drukuj Drukuj Email Email