Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

20 czerwca 2023

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

W czwartek 15 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych ze współpracą powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.

Członkowie rady dyskutowali nad propozycjami nowych kryteriów oceny merytorycznej ofert składanych przez organizacje pozarządowe w konkursach ogłaszanych przez powiat. Propozycja wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert ma umożliwić opiniowanie projektów pod kątem spełniania standardów celowości i proponowanej jakości realizacji tych zadań przez NGO.

Wspólnym głosem obecnych na posiedzeniu członków PRDPP zaproponowano również wprowadzenie kryterium oceny realizacji zadań przez pryzmat współpracy z innymi podmiotami i organizacjami, czyli przy tzw. zaangażowaniu społecznym. Uznano także za zasadne dokonywanie ocen pod kątem przewidywanych przez organizacje sposobów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także przyjętych założeń dotyczących osiągnięcia celów któregoś z powiatowych programów/planów.

Drugim blokiem spraw podjętych podczas posiedzenia były zagadnienia związane z organizacyjnymi aspektami działalności Rady. Uchwalono nowy Regulamin Pracy Rady, który m.in. wprowadza możliwość organizacji posiedzeń w formie online. Członkowie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie określenia sposobu realizacji zadań należących do kompetencji Rady, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu w Policach celem wyrażenia opinii w tej sprawie.

Podczas posiedzenia powołano kolejny zespół roboczy w składzie Dariusz Ostrowski, Angelika Felska, Emilia Raczkowska, Renata Wójcik i Edyta Rudecka, którego zadaniem jest opracowanie propozycji do projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie rozpatrywania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Ustalono, iż w celu poznawania jak najszerszego środowiska organizacji pozarządowych z całego powiatu najbliższe wrześniowe posiedzenie odbędzie się w gościnnych progach pałacu w Ostoi w Gminie Kołbaskowo.

Ponadto poczyniono ustalenia co do organizacji spotkania informacyjnego dla członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Fotogaleria

Tekst: Edyta Rudecka/Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email