Kolejna dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

28 maja 2021

Uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Kolejna dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Policach

Powiat Policki podpisał kolejną już umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej, na mocy której otrzymał dotację w wysokości 12.800,00 zł na zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Zespole Szkół w Policach. 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego stanowi, iż szkoły ponadpodstawowe  mają możliwość wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach powstał Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), który planowo wspierany jest za pomocą dotacji celowych, jak również zwiększonej subwencji oświatowej.

Tekst: Marta Szczepańska/Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury

Foto: Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email