KIEROWCO ZWOLNIJ – ŻABA NA DRODZE!

3 kwietnia 2019

W związku z trwającym okresem migracji żab i ropuch, ich wychodzeniem z lasów, pól i łąk w kierunku zbiorników wodnych – miejsc rozrodu, obserwuje się zjawisko ich masowego ginięcia na drogach pod kołami samochodów.                                                                       
Z tego względu gorąco apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza na drodze powiatowej Nr 3906Z Tanowo – Witorza – Tatynia – Wieńkowo –  Police, przecinającej szlak migracji płazów.

 

Drukuj Drukuj Email Email