Trwa kampania „16 Dni Bez Przemocy ze względu na płeć”

26 listopada 2021

Plakat kampanii. Żółto-fioletowe tło. Duże napisy 16 dni bez przemocy ze względu na płeć oraz infografika przedstawiająca sylwetki kobiet z napisem NO MEANS.

Kampania 16 Dni Bez Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, zainicjowana w 1991 r. i nadal organizowana przez Women’s Global Leadership Institute, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Rokrocznie w kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji ze 180 krajów.

Więcej informacji na  temat trwającej akcji oraz  możliwości włączenia się można uzyskać  w serwisie internetowym poświęconym Kampanii 16 Dni bez przemocy".

Źródło: Fundacja Autonomia

Drukuj Drukuj Email Email