Jednym głosem w sprawie Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina

24 listopada 2021

Uczestnicy spotkania dotyczącego Zachodniej Obwodnicy Szczecina siedzą przy stole
W zorganizowanym przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza spotkaniu w sprawie zachodniej obwodnicy Szczecina uczestniczyli: poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz liczne grono samorządowców, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek i przedstawiciele gmin Powiatu Polickiego.
 
Wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni, że ZDOS jest strategiczną inwestycją dla Pomorza Zachodniego i jej realizacja powinna rozpocząć się jak najszybciej. 
 
Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej (przedłużenie S6) od węzła Goleniów Północ do autostrady A6 w Kołbaskowie. Ta strategiczna inwestycja drogowa dla Pomorza Zachodniego usprawni tranzyt i transport lokalny, poprawi bezpieczeństwo, pozytywnie wpłynie na gospodarkę i ochronę środowiska, m.in. dzięki przekierowaniu ruchu ciężkich pojazdów z Z.Ch. Police, które teraz jeżdżą przez Szczecin.

Na jakim etapie są przygotowania do budowy ZDOS? Kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg? Jakie działania podjęło Województwo Zachodniopomorskie i samorządy lokalne na rzecz tej inwestycji? Co jeszcze można zrobić, by jak najszybciej rozpocząć ten projekt?
 
Dyskusja na temat odbyła się we wtorek na Zamku Książąt Pomorskich. Uczestniczyli w niej poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów, przez które przebiegać ma planowana trasa, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski i dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.
 
  • Dziękuję wszystkim za przybycie na ten nasz okrągły stół drogowy. Oby za kilka lat układ dróg wokół Szczecina wyglądał podobnie. Na tym nam wszystkim zależy mówił marszałek Olgierd Geblewicz - Zapowiadanego przetargu nie ma, to nas martwi. Ale chcemy wierzyć w to, że prace idą w dobrym kierunku. Jako samorządowcy mówimy jednym głosem. Będziemy realizować swoje zadania związane z zachodnią obwodnicą Szczecina, czyli przede wszystkim budować drogi dojazdowe.
 
Marszałek przypomniał, że samorząd województwa sfinansował i przeprowadził całą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Przypomniał również, że przedłużenie S6 zostało wpisane do sieci dróg krajowych w październiku 2015.
 
  • Myślę, że mało jest takich przedsięwzięć, idei na Pomorzu Zachodnich jak Zachodnia Obwodnica Szczecina, które są popierane przez wszystkich, ponad podziałami politycznymi podkreślił marszałek.
 
To, że obwodnica Szczecina nie jest tematem politycznym, a strategicznym dla Pomorza Zachodniego mówił również wojewoda Zbigniew Bogucki.
 
  • Cieszę się, że się spotykamy i że chcemy jednym głosem mówić o tej potężnej inwestycji, tak ważnej dla całego regionu – stwierdził wojewoda Zbigniew Bogucki - To w tym roku po raz pierwszy ZDOS zostało wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Ocena wszystkich inwestycji wpisanych do tego programu musi potrwać co najmniej do połowy przyszłego roku – poinformował wojewoda.

Przyznał, że przygotowanie tzw. oceny strategicznej wszystkich inwestycji wpisanych do rządowego programu może trwać dłużej, dlatego lepszym rozwiązaniem dla realizacji ZDOS jest jak najszybsze ogłoszenie przetargu na projekt, a nie – jak wstępnie planowano – realizacja tego zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

  • Jest to możliwość alternatywna, na którą wskazywał minister Andrzej Adamczyk przypomniał wojewoda Zbigniew Bogucki – Dokumenty przygotowane przez GDDKiA zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury. Jeśli będzie zgoda na taki ekstraordynaryjny wariant, pewien wyjątek dla ZDOS w kontekście Krajowego Programu Budowy Dróg, to GDDKiA po uzyskaniu zgody w ciągu dwóch, trzech tygodni może ogłosić przetarg.

Wojewoda poinformował, że koszty przygotowania projektu oraz wykupu nieruchomości pod budowę obwodnicy szacowane są na 411 mln. Taka formuła pozwoli na jak najszybsze zabezpieczenie nieruchomości pod inwestycję, co jest bardzo ważne w kontekście postępującej urbanizacji terenów podmiejskich. Pozwoli to również usprawnić i w dużej mierze zabezpieczyć kontunuowanie w przyszłości procesu inwestycyjnego. Ważne jest również by samorządy jak najszybciej rozpoczęły prace projektowe dla dojazdów do węzłów Dobra i Police.

Na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji przetargowej, wyjaśniali podczas wtorkowego spotkania przedstawiciele GDDKiA.
 
Po uzyskaniu ostateczności przez decyzję środowiskową w grudniu 2017 r. (procedurę przeprowadził i sfinansował samorząd województwa, koszt ok. 10 mln zł) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła prowadzenie procesu inwestycyjnego. Już w sierpniu 2018 r. udało się zabezpieczyć finansowanie na wykonanie badań podłoża wraz z elementami Koncepcji Programowej. Łącznie całkowita wartość finansowania na prace przygotowawcze przyznana przez Ministra Infrastruktury wyniosła 24,5 mln złotych. Za te środki oprócz samej dokumentacji zostały również wykonane kompleksowe badania geologiczne, w tym wiercenia dla tunelu pod Odrą na głębokość 90 metrów. W połowie 2021 r. dokumentacja koncepcyjna dla Zachodniej Obwodnicy została zatwierdzona.
 
Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina zaplanowano jako dwujezdniową drogą ekspresową, którą będzie można objechać (52 km) aglomerację szczecińską – od Goleniowa, przez Police, Tanowo, Dobrą, Dołuje, Będargowo do Kołbaskowa. Najdroższą i najtrudniejszą częścią projektu ma być pięciokilometrowy, podwójny tunel Police – Święta.
 
ZDOS ma zostać podzielona na trzy odcinki inwestycyjne. Dwa (od Kołbaskowa do Polic) powstaną - według optymistycznego scenariusza - do 2028 r. Natomiast odcinek z tunelem powinien być gotowy półtora roku później. Całkowity koszt realizacji ZDOS szacowany jest na ok. 6 mld zł.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla Pomorza Zachodniego. Będzie obsługiwać ruch tranzytowy, ułatwi dojazd do przejść granicznych, skróci trasę z Polic do węzła S3/A6 Goleniów Północ o 23 kilometry, zatem ułatwi dojazd do portu lotniczego i miejscowości nadmorskich. Dzięki zachodniej obwodnicy tysiące pojazdów będą omijać miasto, zmniejszą się korki, a więc emisja zanieczyszczeń i hałasu.
 
Tekst i Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email