IV sesja Rady Powiatu w Policach

2 lutego 2019

30 stycznia odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego i rozszerzeniu porządku obrad, powiatowi radni wysłuchali informacji na temat powstającej instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP) - PDH Polska S.A. Prezentację przedstawił między innymi Władysław Madej wiceprezes spółki.

Po prezentacji powiatowi radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz przystąpili do podejmowania uchwał.

Najważniejszym punktem obrad sesji było przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok. Uchwała ta została przyjęta.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego ustalone zostały w wysokości 110 352 154 zł, a wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 120 381 966 zł.  Deficyt budżetu Powiatu Polickiego ustalono w wysokości 10 029 812 zł.

Ponadto podjęto uchwały:

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok”
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2019 rok”
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2019 rok”
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2019 rok”
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2019 rok”
  • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2019 rok”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 22 lutego 2019 roku.

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email