II Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki już za nami!!! Okazało się, że warto było!

29 września 2016

Propozycja oddania krwi w specjalnie dostosowanym do tego ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie spodobała się mieszkańcom Powiatu Polickiego. Chociaż nie wszyscy chętni spełniali wymogi warunkujące dopuszczenia do oddania krwi, to cała akcja zakończyła się niewątpliwym sukcesem.

Organizatorami akcji byli: Powiat Policki, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Honorowych dawców Krwi im. H. Dunanta w Policach wraz z gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

Ostatecznie licznik zatrzymał się na 121 dawcach, zakwalifikowanych do oddania krwi spośród ponad 148 kandydatów. W ten sposób powiatowa akcja przyniosła prawie 55 litrów bezcennego leku ratującego życie. Po oddaniu krwi na dawców czekał „obowiązkowy” zestaw czekolad. Z kolei z rąk organizatorów każdy chętny do oddania krwi otrzymał upominek ufundowany przez Powiat Policki (również w ramach popularyzacji bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowych w ramach projektu „Na drodze wybierz Życie” współfinansowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie).

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w przedsięwzięciu i podzielenie się cząstką siebie. Mamy nadzieję, że będzie to akcja wpisana na stałe w kalendarz akcji organizowanych przez Powiat Policki.
NIEŚ POMOC! MASZ JĄ WE KRWI!!!

Tekst: Halina Michalak/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Karolina Wilk/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email