II Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej

12 grudnia 2016

9 grudnia br. odbyła się II Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016”.

Uroczystość odbyła się w Hotelu "Dobosz". Gospodarzem wydarzenia był Starosta Policki Andrzej Bednarek, który wraz z Beatą Chmielewską Członkiem Zarządu Powiatu w Policach i Cezarym Arciszewskim Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach wręczył wyróżnionym osobom nagrody. Nagrody przyznała kapituła konkursu pod przewodnictwem Mariusza Sarneckiego Wicestarosty Polickiego.

Nagrody w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016” wręczono w czterech kategoriach: DZIAŁANIA WARTE NAŚLADOWANIA, WSPÓLNE DZIAŁANIA, OSOBOWOŚĆ ROKU, DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYSTYCZNA.

W kategorii "Działania warte naśladowania" pierwsze miejsce zajął Daniel Traut za akcję strzyżenia, z której dochód został przekazany na pomoc w leczeniu Krystiana Marcinkowskiego. Miejsce drugie zajął Teatr Słowa Mierzyn za organizację cyklu festynów pod nazwą "Jak to z tym Chrztem Polski było?". Statuetka za trzecie miejsce powędrowała do Zbigniewa Pokrzywińskiego ze Stowarzyszenia "Biegam Bo Lubię Team Police" za organizację Biegu Mikołajkowego.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Mirosław Chmielewski (Śmietnik Artystyczny), Wolontariusze Gimnazjum nr 3 w Policach, Studenci II roku Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (Zagrożenia w cyberprzestrzeni).

W kategorii "Wspólne Działania" kapituła konkursu nagrodziła pierwszym miejscem ENERGY SPORTS DYSTRYBUCJA S.C. Witold i Martyna Stupniccy za organizację VI Biegu Przełajowego "Jarzębina" oraz Marszu Nordic Walking. Kolejne miejsce pierwsze należało do Bartosza Sobolewskiego za zapewnienie wychowankom Domu Dziecka w Tanowie możliwości pełnego udziału w życiu ich klas szkolnych. Miejsce drugie zajęli pracownicy sklepu Media Expert ze Szczecina przy Fundacji WŁĄCZ SIĘ za ufundowanie sprzętu AGD oraz usługę remontową wraz z materiałami do pomieszczeń Domu Dziecka w Policach. Kolejne drugie miejsce zajęła Restauracja Kantyna Portowa za pomoc w organizacji corocznych festynów rodzinnych na terenie szkoły w Mierzynie. Trzecie miejsce w tej kategorii powędrowało do Fundacji "Strefa Kobiet" za "Czwartki z lekturą".

W kategorii "Osobowość Roku" zwyciężył Marcin Głuszyk z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży za między innymi pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Drugie miejsce powędrowało do Andrzeja Grochowskiego za promocję sportu oraz funkcjonowanie lokalnych grup sportowych. Miejsce trzecie wywalczyła Justyna Bienkiewicz za prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w świetlicy w Stobnie. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Dariusz Podhajny (Działania na rzecz mieszkańców Sołectwa Dołuje), Krystyna Czerwińska (Wieloletni Wolontariusz), Iwona Włodarska (Szkolna Grupa Pomagaczy - Gimnazjum nr 3 w Policach).

W czwartej kategorii "Działalność Wolontarystyczna" kapituła konkursu przyznała pierwsze miejsce Szkolnemu Klubowi Wolontariusza "Biała pomaga" za zaangażowanie w wiele inicjatyw. Drugie miejsce zajął Parafialny Zespół CARITAS działający przy parafii Św. Kazimierza w Policach za bieżącą działalność wolontariatu na rzecz potrzebujących mieszkańców z terenu parafii. Również drugie miejsce zajęło Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie za działalność wolontarystyczną na terenie szkoły w Mierzynie. Kolejne drugie miejsce zajęli Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 w Policach za organizację wielu akcji charytatywnych. Trzecie miejsce zajęła Szkolna Grupa Pomagaczy przy Gimnazjum Nr 1 w Policach.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali Akcja "Dary serca" Katolickiego Gimnazjum ze Szczecina im. Stanisława Kostki oraz Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach.

Ponadto w każdej kategorii wyróżniono osoby i instytucje, przekazując serdeczne podziękowania za działalność i wyrazy uznania.

Podczas Gali podziękowano także Zdzisławowi Gorącemu Przewodniczącemu Koła Terenowego Police Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Annie Haraburdzie oraz opiekunom i uczestnikom środowiskowego domu samopomocy, którzy specjalnie na tę okazję wykonali przepiękne anioły. Organizatorzy Gali podziękowali także kapitule konkursu za aktywny udział w jej pracach. 

Zarząd Powiatu w Policach podziękował także Pracownikom Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach za organizację II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej: Naczelnik Edycie Rudeckiej, Zastępcy Naczelnika Halinie Michalak, Darii Dudek i Danielowi Kiełczewskiemu. 

Uwieńczeniem II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej był spektakl musicalowy pt. „Musicalowa Gala Teatru Broadway” w wykonaniu Teatru Broadway - Prywatny Teatr Muzyczny Małgorzaty Obłój.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email