I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

9 września 2022

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach na wspólnym zdjęciu

W czwartek 8 września odbyło się 1. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Rada liczy 20 członków – przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Rady Powiatu w Policach i Zarządu Powiatu w Policach.

Posiedzenie rozpoczął Starosta Policki Andrzej Bednarek, który podziękował członkom poprzedniej kadencji za udział w pracach rady, a następnie wręczył nowo powołanym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach symboliczne akty powołania.

Podczas posiedzenia przedstawiono tryb działania Rady oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym ponownie została Katarzyna Chmielewska reprezentująca Akademię Łucznictwa i Sportów Strzeleckich "Defmar" Police, natomiast Wiceprzewodniczącą Rady Angelika Felska reprezentująca Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach:

 • Cezary Arciszewski - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
 • Joanna Napiwodzka - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
 • Dariusz Ostrowski - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
 • Jolanta Pisarska - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
 • Aneta Rejczyk-Matysiak - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
 • Agnieszka Bąk - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
 • Andrzej Bednarek - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
 • Agnieszka Maciejkowicz - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
 • Halina Michalak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
 • Edyta Rudecka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
 • Tomasz Bieganowski - przedstawiciel Stowarzyszenia "Dzikie Anioły"
 • Katarzyna Chmielewska - przedstawiciel UKS Defmar Police
 • Angelika Felska - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego
 • Elżbieta Krzemień - przedstawiciel Stowarzyszenia Polickie Amazonki
 • Justyna Maćkowiak - przedstawiciel Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Police
 • Emilia Raczkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Harmonii Społecznej
 • Krzysztof Salitra - przedstawiciel Klubu Piłkarskiego "Chemik" Police
 • Barbara Świerguła - przedstawiciel Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Lidia Walczak - przedstawiciel Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 • Renata Wójcik - przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email