Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (30.08.2016 r.)