Wielkanocne spotkanie w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach – 28.03.2018