Podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Polyolefins S.A. określające zasady współpracy przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 29.10.2021