Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach” – 10.05.2021