Olimpiada Sportowa pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach 30.03.2017