Odpust parafialny w roku jubileuszu 730-lecia istnienia Parafii w Wołczkowie – 16.07.2017