Mariusz Majkut nowym konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec – 28.06.2019