Konferencja pod hasłem „Rehabilitacja i aktywność ruchowa w pediatrii” (11.05.2016 r.)