„Na drodze wybierz życie” – spotkanie konsultacyjne (06.04.2016 r.)