Spotkanie Samorządowej Rady Niemieckiej z Greifswaldu z Młodzieżową Radą Regionu w Policach – 15.01.2018