Briefing prasowy Zarządu Powiatu w Policach dot. zwiększenia dofinansowania do zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach” oraz działań Powiatu Polickiego zmierzających do poprawy efektywności energetycznej