15-lecie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (07.05.2016 r.)