Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

6 września 2016

W dniu 6 września br. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego, które jest platformą współpracy oraz dyskusji nad wspólnymi przedsięwzięciami Gmin i Powiatu Polickiego.

Podczas Forum podpisano umowy partnerskie pomiędzy Powiatem Polickim a Gminą Dobra oraz Gminą Kołbaskowo i Gminą Police na wspólną realizację następujących przedsięwzięć:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej”
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km”.
  3. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 1,5 km”.
  4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową, Gmina Kołbaskowo”
  5. „Prowadzenie przez Powiat Policki ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach”

Pośród poruszonych podczas forum tematów jednym z najważniejszych było zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.  Dyskusja dotyczyła współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Komendą Powiatową Policji w Policach oraz Stowarzyszeniem GWARDIA NARODOWA SZCZECIN, którego przedstawiciele zaprezentowali swoją formację.

W trakcie spotkania omówiono również kwestie inwentaryzacji zieleni wzdłuż dróg powiatowych oraz wsparcia zadań rządowych, w tym m.in. funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Policach oraz Powiatowej Komedy Policji w Policach.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email