Dzień Otwarty Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach

13 maja 2016

11 maja odbył się Dzień Otwarty Dziennego Domu Senior-Wigor w Policach. Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z jego ofertą oraz zwiedzić budynek.

Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR było jednym z priorytetów Zarządu Powiatu w Policach. W budynku po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym miejsce dziennego pobytu znajdzie 16 seniorów. Od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie, seniorzy będą mogli korzystać z zajęć i będą mieli zapewnione dwa posiłki. Zostanie przygotowana dla nich oferta edukacyjna, kulturalna i oświatowa. Będą mogli także skorzystać z usług kinezyterapeutycznych i sportowo – rekreacyjnych.

- Przypominam, że Zarząd Powiatu w Policach ogłosił konkurs na prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Do konkursu przystąpiły cztery podmioty. Powołana przez Zarząd Powiatu komisja konkursowa najwięcej punktów przyznała Szczecińskiemu Stowarzyszeniu Złoty Wiek – mówi Mateusz Frąckowiak koordynator ds. informacji Starostwa Powiatowego w Policach.

Wszelkie sprawy związane z pobytem w Dziennym Domu Senior-WIGOR koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Więcej informacji

Drukuj Drukuj Email Email