Dyrektorzy placówek oświatowych zostają na nową kadencję

30 września 2021

Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i Dyrektor MOW Trzebież Marcin Głuszyk

Zarząd Powiatu w Policach zdecydował o przedłużeniu powierzenia stanowisk dyrektorom Zespołu Szkół w Policach, SOSW nr 1 w Policach i MOW w Trzebieży.

Podczas pierwszych posiedzeń Rad Pedagogicznych przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach odwiedzili placówki, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym. 

Zarząd Powiatu w Policach, zgodnie z przepisami, uzyskał opinię rad pedagogicznych ww. placówek oraz odpowiednich władz statutowych związków zawodowych. Następnie w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty przedłużył powierzenie stanowiska Dyrektorom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach do dnia 31 sierpnia 2026r.
 
Z kolei Dyrektorowi Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przedłużył powierzenie stanowiska do dnia 31 sierpnia 2025 r.
 
 
Tekst: Marta Szczepańska/Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury
 
Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email